Aktualności

COVID-19: VirtualExpo jest po Twojej stronie

Sytuacja zdrowotna, której doświadczamy we Francji i na całym świecie, jest bezprecedensowa i wyjątkowa. Codzienne życie naszych pracowników zostało wywrócone do góry nogami, ale siła technologii cyfrowych i nasza zdolność do adaptacji pozwoliły nam spokojnie iść naprzód w czasach kryzysu.

Wierna wartościom solidarności oraz odpowiedzialności, grupa VirtualExpo zobowiązała się do wykonania szeregu konkretnych działań w stosunku do swoich pracowników i klientów.

ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZYCH PRACOWNIKÓW

VirtualExpo Group to czysty gracz. Nasza działalność internetowa umożliwia tysiącom producentów i dystrybutorów na całym świecie zwiększenie widoczności ich marek za pośrednictwem naszych rynków. Jedną z wielkich zalet naszego modelu biznesowego jest to, że możemy zagwarantować, że nasi pracownicy mogą w pełni utrzymać swoją aktywność zawodową pomimo stosowania dystansu społecznego i środków ostrożności.

Od początku rozprzestrzeniania się Covid-19 we Francji, nasz Komitet Wykonawczy wprowadził zestaw środków w celu ochrony pracowników VirtualExpo przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie:

 

  • Ograniczenie zbędnych interakcji,
  • Używanie udostępnionego żelu dezynfekującego,
  • Praca z domu, gdy pojawiają się wątpliwości co do stanu zdrowia,
  • W razie potrzeby rozmowa z pracownikiem socjalnym.

Komunikacja na ten temat była rozpowszechniana za pośrednictwem naszej korporacyjnej sieci społecznościowej Workplace, a także na ekranach telewizorów, które są strategicznie rozmieszczone w naszym biurze w otwartej przestrzeni.

Ogłoszenie ogólnej kwarantanny we Francji przyspieszyło proces wdrażania telepracy dla wszystkich w VirtualExpo: był to środek przyjęty z zadowoleniem przez wszystkich naszych pracowników, którzy znali już praktykę telepracy na wszystkich poziomach hierarchii. Dzięki proaktywności i dyspozycyjności członków zespołu Helpdesk przejście naszych 200 pracowników na pracę zdalną przebiegło bardzo sprawnie!

Niektóre narzędzia pozwoliły nam spokojnie wykonywać codzienne zadania, w tym Google Meet, które daje naszym pracownikom możliwość prowadzenia spotkań za pomocą wideokonferencji.

Sieć społecznościowa Workplace pomaga również w utrzymaniu istotnej więzi między pracownikami, którzy w zamknięciu dzielą wzloty i upadki swojego codziennego życia!

Nasz CEO, Vincent Gérard, również regularnie korzysta z tej sieci do komunikowania się z pracownikami za pomocą filmów dostarczających strategiczne informacje udostępniane wszystkim.

Ta sytuacja podkreśla dwie z największych wartości VirtualExpo: dużą zdolność adaptacji i zamiłowanie do wyzwań.

ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZYCH KLIENTÓW

Nasi klienci zawsze byli dla nas najważniejsi. Grupa VirtualExpo podjęła zatem wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania ciągłości swoich usług, na ile to możliwe, niezależnie od czasu trwania pandemii i środków ograniczających.

Aby zapewnić naszą misję - „długofalowe wspieranie projektów naszych klientów” - dostosowaliśmy nasze usługi tak, aby obejmowały bardzo elastyczny zakres ofert i opcji płatności, aby umożliwić naszym klientom dalszy rozwój ich działalności teraz, tak aby mogli utrzymać przychody w kolejnych latach.

ZAANGAŻOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB W POTRZEBIE

Obecna sytuacja powoduje bezprecedensowy kryzys gospodarczy i społeczny, który wymaga szybkich działań. W związku z tym jesteśmy sobie winni jeszcze większe wsparcie i troskę niż zwykle.

Nasza dyrektor HR Barbara RICHARD regularnie przekazuje informacje za pośrednictwem naszej korporacyjnej sieci społecznościowej, która umożliwia pracownikom VirtualExpo wziąć udział w akcjach charytatywnych, nawet zdalnie.

Wyjątkowe działania w wyjątkowej sytuacji! Nasza solidarność i inicjatywy obywatelskie, które co roku odbywają się w naszych biurach w Marsylii, zmierzają w nowym kierunku: Nadia Etcheverry, nasza HR Development Officer wysłała ankietę do wszystkich pracowników. Pracownicy VirtualExpo zdecydowali się wesprzeć finansowo cztery stowarzyszenia, które działają lokalnie, każdego dnia na rzecz zarządzania kryzysem zdrowotnym COVID-19.

~~~~~~~

Ten kryzys będzie punktem zwrotnym w historii światowej gospodarki. Każdy z nas ma niebywałe trudności. Stańmy razem i wesprzyjmy się na naszych zasobach i mocnych stronach. Jedna z podstawowych wartości VirtualExpo nabiera pełnego znaczenia w tym kontekście: Silniejsi razem.

Bardziej niż kiedykolwiek zalecamy przestrzeganie wytycznych i środków nałożonych przez WHO oraz ograniczenie kontaktów i podróży do niezbędnego minimum w celu ochrony siebie i wszystkich innych.

Logo VirtualExpo GroupLogo AeroExpoLogo AgriExpoLogo ArchiExpoLogo DirectIndustryLogo Medical ExpoLogo NauticExpo
Logo FacebookLogo InstagramLogo LinkedinLogo YouTube